تماس با ما


آدرس : تهران - بلوار میرداماد - خیابان حصاری - خیابان دوم - پلاک 22 - واحد 7
تلفن : 22225898 , 22225899
فکس : 22221612


Add : Unit 7 , No 22 , 2 St , Hesari St , Mirdamad Blvd , Tehran , Iran
Tel : +98 21 22225898-99
fax : +98 21 22221612


www.stc1372.com
E mail : info@stc1372.com